Pogledajte ove internet stranice i potražite nešto za sebe i svoju obitelj:

Zakoni

1. OSNOVE USTAVNOG SUSTAVA

-Ustav BiH

-Aneks 6 - Opći okvirni sporazum za mir u BiH

-Ustav FBiH

-Ustav RS

-Statut Brčko

-Zakon o državljanstvu BiH

2. OSNOVE UPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

-Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH

-Zakon o principima lokalne samouprave

-Zakon o vladi FBiH

3. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

-Zakon o upravnom postupku FBiH

-Zakon o upravnom sporu FBiH

4. RADNI ODNOSI

-Zakon o radu FBiH

-Zakon o državnoj službi FBiH

-Etički kodeks za državne službenike u FBiH

-Kolektivni ugovor

-Zakon o mirovinskom osiguranju

-Pravilnik o radnoj knjižici

5. UREDSKO POSLOVANJE U TIJELIMA UPRAVE

-Uredba o uredskom poslovanju FBiH

-Upustvo o uredskom poslovanju FBiH

-Etički kodeks za državne službenike u FBiH

6. OSNOVE EUROPSKIH INTEGRACIJA

-Evropska konvencija o ljudskim pravima